Codeweek

Codeweek

De arbeidsmarkt heeft een groeiende behoefte aan personeel dat de 21e eeuwse vaardigheden goed beheerst. Leren programmeren, een van die 21e eeuwse vaardigheden, is niet alleen van belang voor toekomstige programmeurs en ’harde’ ICT-ers, het helpt elke werknemer om te gaan met innovaties. Met programmeren leren kinderen logisch en gestructureerd denken en begrijpen hoe technologie werkt (computational thinking). En dat is een vaardigheid die van pas komt in ieder beroep.

Programmeren is nu nog geen onderdeel van het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs. Hierdoor dreigt een tekort aan jongeren die kunnen coderen en ook wordt de kans niet benut om kinderen middels programmeren te helpen hun adaptief vermogen te laten ontwikkelen.

De Codeweek is een landelijke campagne die leerlingen en docenten in het PO en VO laat kennismaken met programmeren. Ook moet de Codeweek kinderen stimuleren zelf aan de slag te gaan met programmeren. In de Codeweek worden door het land diverse activiteiten rondom het thema ‘code’ georganiseerd.

De Codeweek is een EU-initiatief uit 2013 van voormalig vicepresident van de Europese Commissie, Neelie Kroes en haar ‘Young Advisors’. In de Europese Codeweek (7-22 oktober 2017), worden door heel Europa nationale codeweken georganiseerd. Tijdens de Europese Codeweken in 2013, 2014, 2015 en 2016 werden programmeer evenementen georganiseerd in 26 deelnemende Europese landen.

Initiatiefnemers.

ECP | Platform voor de Informatiesamenleving (tevens coördinatiepunt van de Europese eSkills4jobs campagne)

Kennisnet